Konzultant: Ing. Danka Chrenková, dchrenkova@neotec.sk, +421 903 454 146

Softvérové riešenie konštrukcií strihov, simulácie 2D/3D a optimalizácie spracovania.
Navrhnuté tak, aby uľahčili spoluprácu v celom výrobnom procese. Inovatívne a jednoduché použitie.

Zvyšuje produktivitu

  • skracuje vývojový cyklus
  • spája jednotlivé oddelenia vo výrobnom procese

Ušetríte čas / Speed Up Time

  • urýchľuje dobu uvedenia na trh
  • znižuje technický dodací čas

Ušetríte peniaze

  • minimalizujete mzdové náklady
  • minimalizuje materiálové náklady

Zvyšuje kvalitu

  • podporuje značku

Zvyšuje konkurenčnú výhodu

  • Uľahčuje spoluprácu medzi partnermi, pred aj v priebehu výrobného procesu

Evidencia

  • sprehľadňuje a uchováva dokumentáciu v dátach