Modulárna úprava Software Suite pre multifunkčné nože v priemyselnom prostredí.

Contour-Presne Digital Rezanie / Frézovanie / lasering tlačených materiálov

Obsahuje Softvéry:

Front-End

Front-End Design

Production

Production  & Design

Roll Cutter Edition

Design

Laser