Konzultant: Ing. Danka Chrenková, dchrenkova@neotec.sk, +421 903 454 146

Spracovanie strihovej dokumentácie prostredníctvom konštrukčného systému CAD, zahŕňa:

Príprava dielu

 • Konštrukcia,
 • Modelovanie,
 • Digitalizácia,
 • Zadanie stupňovacích pravidiel

Stupňovanie dielov

Kontrola rozmerov vystupňovaných veľkostí

Vykresľovanie dielov

 • jednotlivo,
 • diel v diely

Tvorba polohy

Vykreslenie polohy

 • obyčajný papier
 • termolepivý papier

3D Vizualizácia modelu

Report z celkovej konštrukcie, výstupný súbor v Microsoft Excel

Report z celkovej polohy, výstupný súbor v Microsoft Excel

Konverzia dát

 • Converter 1 (Gerber)
 • Converter 2 (Old investronica)
 • Converter 3 (Lectra)
 • Converter 4 (Micro)
 • Converter 5 (New investronica)
 • Export (DXF, AAMA, ASTM, IGES, CADL, XML, A)
 • Import (DXF, AAMA, ASTM, IGES, CADL, DFT, GERBER CUTTER, HP-GL, DM- PL, MicroJet, AI, SP)
Platobné podmienkyvyplnenie a zaslanie formuláru s presnou špecifikáciou požiadaviek= Vypracovanie a zaslanie cenovej ponuky