Zastupujeme uvedené svetové značky

PRIEMYSELNÉ ŠIJACIE STROJE / INDUSTRIAL SEWING MACHINES

ŠTIEPACIE A KOSIACE STROJE / SPLITTING AND SKIVING MACHINES

ŠPECIÁLNE STROJE PRE OBUVNÍCKY, KOŽIARSKY A AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL / SPECIAL MACHINES FOR THE FOOTWEAR INDUSTRY, LEATHER AND AUTOMOTIVE

VYSEKÁVACIE PODLOŽKY / CUTTING BOARDS

TLAČIARNE PRE TLAČ TEXTILNÝCH A PAPIEROVÝCH ETIKIET / PRINTERS FOR PRINTING TEXTILE A AND PAPER LABELS

ŠIJACIE IHLY / SEWINGNEEDLES

LASEROVÉ REZACIE SYSTÉMY / LASER CUTTING SYSTEMS

REZACIE, KRESLIACE A VYSEKÁVACIE ZARIADENIA / DIGITAL PLOTTERS AND CUTTERS

CAD, CAM SYSTÉMY / CAD, CAM SYSTEMS

PAPIER, FÓLIA / PAPER, FOIL

NITE / SEWING THREAD