NEOTEC Martin s.r.o

Vítame vás na stránke našej spoločnosti NeoTec MARTIN, s.r.o., ktorá pôsobí na slovenskom trhu už viac ako 20 rokov.

Spoločnosť vznikla v roku 1993 a od svojho počiatku sa zaoberá komplexnou dodávkou technológií pre odvetvia odevného, automobilového, obuvníckeho, čalúnického a automobilového priemyslu.

Neoddeliteľnou súčasťou našej práce je vypracovávanie komplexných a funkčných riešení pre zefektívnenie pracovných postupov. Zabezpečujeme komplexnú starostlivosť prostredníctvom profesionálnej technickej podpory, servisu a dodávky spotrebného materiálu ako nití, ihiel, etiketovacích pások, strihového papiera, fólií a nožov do rezacích automatov…

Politika kvality

Strategickou víziou a misiou našej spoločnosti je dosiahnutie solídneho postavenia na slovenskom trhu, a to v produktivite, ktorá sa prejaví opakovaným záujmom zo strany zákazníka. Našim poslaním je preto zabezpečenie spokojnosti zákazníka pred, počas a po každej aktivite bez ohľadu na jej zložitosť. Za každých okolností naša firma urobí maximum, aby zaistila stabilné obchodné a odborné služby, a tým dosiahla dlhodobý prospech nielen našej firmy ale aj nášho zákazníka.

Našim cieľom je čeliť a poradiť si s konkurenciou v obchodnom prostredí, dodržiavajúc najvyššie etické princípy, rešpektujúc kultúru obchodného prostredia, pravidlá a zvyklosti platné na území SR. Zamestnanci sú si vedomí, že efektívna prezentácia obchodníka (slušné správanie, sebadôvera, zodpovednosť, spoľahlivosť, hodnovernosť a čestnosť) formuje našu firmu ako aj náš profesionálny obchodný image. Preto je úlohou každého zamestnanca prispievať k uskutočňovaniu cieľov politiky kvality a vykonávať bezchybnú prácu.

Neustála snaha vyhovieť požiadavkám našich zákazníkov je trvalou súčasťou každodennej práce a prezentácie zásad kvality našej firmy. Naša firma sa snaží udržiavať také prostredie, ktoré vedie zamestnancov k iniciatívnemu, profesionálnemu správaniu, založenému na schopnosti empatie a pochopenia ľudských vzťahov, ktoré ovplyvňujú aj vzťahy obchodné. Vedenie spoločnosti a všetci jej zamestnanci sú zodpovední za vysokú úroveň kvality na svojom úseku činnosti, za splnenie politiky kvality vo všetkých aspektoch spoločnosti ako aj trvalé zlepšovanie efektívnosti SMK.

Kvalita spoluvytvára dobré meno spoločnosti a je nutnou podmienkou pre prospech firmy. Politika kvality je v spoločnosti vydaná ako samostatný dokument a sú s ňou oboznámení všetci zamestnanci spoločnosti.